Khám phá kho dữ liệu mở, dễ tiếp cận và đáng tin cậy

Stats.com.vn là một trang cơ sở dữ liệu mở, cung cấp các thông tin cập nhật về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế... ở các cấp độ địa phương, quốc gia và thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những chỉ tiêu được lựa chọn từ các nguồn chính thống như Ngân hàng thế giới, Tổng cục thống kê, Bộ, ban, địa phương... sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho người dùng.

home page image

400+

Chỉ tiêu

25+

Năm

200

Quốc gia

10

Nguồn dữ liệu

Dữ liệu địa phương

Cơ sở dữ liệu hơn 200 chỉ tiêu cho 63 tỉnh, thành phố, với chuỗi thời gian tối thiểu 10 năm, bao gồm nhiều chỉ tiêu điển hình như: GRDP, tăng trưởng kinh tế, ngân sách nhà nước, năng lực cạnh tranh, và môi trường...

Dữ liệu Việt Nam

Cơ sở dữ liệu hơn 200 chỉ tiêu cho 63 tỉnh, thành phố, với chuỗi thời gian tối thiểu 10 năm, bao gồm nhiều chỉ tiêu điển hình như: GRDP, tăng trưởng kinh tế, ngân sách nhà nước, năng lực cạnh tranh, và môi trường...

Dữ liệu thế giới

Cơ sở dữ liệu hơn 200 chỉ tiêu cho 63 tỉnh, thành phố, với chuỗi thời gian tối thiểu 10 năm, bao gồm nhiều chỉ tiêu điển hình như: GRDP, tăng trưởng kinh tế, ngân sách nhà nước, năng lực cạnh tranh, và môi trường...